Betaald ouderschapsverlof

Het is bijna zover. De Wet betaald ouderschapsverlof treedt vanaf 2 augustus 2022 in werking. Momenteel krijgen werknemers in Nederland hun ouderschapsverlofuren niet uitbetaald. Ouders kunnen dan (deels) betaald ouderschapsverlof opnemen in het eerste jaar na de geboorte of adoptie van hun kind. Nu is ouderschapsverlof in principe nog onbetaald. 

Medewerkers die ouderschapsverlof willen opnemen, krijgen vanaf 2 augustus 2022 de eerste 9 van de 26 weken ouderschapsverlof een uitkering van UWV. De verlofuitkering bedraagt 70% van het dagloon van de medewerker, en maximaal 70% van het maximumdagloon. Deze 9 weken betaald verlof moeten de eerste levensjaar van zijn kind worden opgenomen.

Opname van de rest van het ouderschapsverlof van 17 weken is nog steeds mogelijk totdat het kind 8 jaar wordt. Dit verlof is onbetaald.

Wat betekent dit voor je werkgevers?

Omdat een deel van het ouderschapsverlof niet langer onbetaald is, kan een werkgever verwachten dat jonge ouders eerder geneigd zijn om hun verlof daadwerkelijk verlof op te nemen. Als medewerker moet je net zoals nu het geval is, je verlof straks ten minste twee maanden van tevoren schriftelijk aanvragen. Een werkgever mag in principe het ouderschapsverlof niet weigeren. Een werkgever hoeft de loon niet door te betalen ( dat doet de overheid), uiteraard komen de eventuele vervanging van de medewerker en de kosten daarvan wel voor de werkgever neer. 

De huidige regels voor ouderschapsverlof

Op dit moment hebben Nederlandse werknemers die ouder of verzorger zijn recht op 26 weken ouderschapsverlof voor hun kinderen tot 8 jaar. Dit is onbetaald, tenzij in de cao of arbeidsvoorwaarden andere afspraken staan. Mensen mogen zelf bepalen hoe ze het ouderschapsverlof verdelen en opnemen. De uren mogen ook gespreid worden opgenomen, tot de 8e verjaardag van het kind. 

Wet betaald ouderschapsverlof

De Wet betaald ouderschapsverlof is in oktober 2021 aangenomen door de Eerste Kamer. De wijzigingen treden per 2 augustus 2022 in werking.

Aanleiding voor de Wet betaald ouderschapsverlof is de (noodzakelijke) implementatie van een Europese richtlijn die minimumeisen bevat voor kraamverlof, ouderschapsverlof en mantelzorgverlof. De Nederlandse wetgeving voldoet voor het grootste gedeelte al aan deze richtlijn, maar op een aantal punten nog niet. De Europese richtlijn voorziet onder andere in het recht van werknemers op twee maanden betaald ouderschapsverlof. Op dit moment is dit in Nederland nog onbetaald.

Alle 28 Europese lidstaten moeten de regels uiterlijk in 2022 opnemen in hun nationale wetgeving.

Geboorteverlof

Naast het ouderschapsverlof heeft de partner van de moeder bij de geboorte van het kind het recht om maximaal vijf dagen betaald geboorteverlof op te nemen.

Vervolgens kunnen partners in het eerste half jaar na de geboorte van de baby nog eens vijf weken aanvullend geboorteverlof krijgen. In die periode hebben zij recht op een uitkering van UWV ter hoogte van 70% van het (maximum)dagloon

Medewerkers die een kind adopteren of duurzaam in hun gezin opnemen, hebben recht op betaald adoptie- en pleegzorgverlof van zes weken.

Samengevat 

Per 2 augustus 2022 hebben bij de geboorte van een kind:

  • moeders recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof, doorbetaald door UWV
  • partners hebben recht op geboorteverlof van vijf dagen, doorbetaald door de werkgever, in het eerste half jaar na de geboorte van de baby recht op nog eens vijf weken aanvullend geboorteverlof, met een uitkering van 70% van het (maximum)dagloon
  • beide ouders recht op maximaal negen weken betaald ouderschapsverlof gedurende het eerste jaar na de geboorte, met een uitkering van 50% van het (maximum)dagloon (mogelijk wordt dit 70%)
  • beide ouders recht op onbetaald ouderschapsverlof van totaal 26 weken voor kinderen tot 8 jaar.

 

Wil je meer weten?

Bron:

Het kabinet licht de achtergrond van dit besluit toe op Rijksoverheid.nl.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar. 


Geef een reactie

Copyright © 2024 zorgmama – Alle rechten voorbehouden.

Zorgmama maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert je ons gebruik van cookies.   Meer informatie